Ring til os på: 21 37 18 68

For bygninger som ikke er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, det vil sige landbrugs- og erhvervsejendomme, etageejendomme og andelsboliger, kan vi på baggrund af en byggeteknisk gennemgang udarbejde en bygningsrapport.

 


Den byggetekniske gennemgang har til formål at afklare, hvordan den pågældende ejendoms byggetekniske tilstand er, i forhold til en tilsvarende ejendom af samme alder.

Bygningsrapporten beskriver den gennemgåede ejendoms synlige skader, fejl og mangler, og angiver evt. udbedringsforslag.

Bygningsrapporten udarbejdes på baggrund af en non-destruktiv besigtigelse.

En bygningsrapport giver dig ikke som en tilstandsrapport kombineret med en ejerskifteforsikring mulighed for at fraskrive dig dit 10 års ansvar for skjulte skader.

Din Bygningsingeniør

21 37 18 68
steffen.andersen@privat.dk
Tilstandsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energibesparelser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærkning

Tryk her for at læse mere


Læs mere