Ring til os på: 21 37 18 68

Vi udarbejder en drifts- og vedligeholdelsesplaner, der er det optimale redskab til at styre ejendoms drift- og vedligeholdelsesbudgettet, samt at forebygge skader. Arbejdet omfatter klimaskærm, indvendige overflader, trapper, belægning, vvs og el.

 


Planen:

  • Beskriver den aktuelle tilstand af ejendommens bygningsdele.
  • Beskriver hvad og hvornår der skal udføres vedligeholdelse, renovering eller udskiftning af de enkelte bygningsdele, og hvad det koster.
  • Giver mulighed for økonomisk planlægning og styring af ejendommens vedligeholdelse, og dermed længere levetid på de enkelte bygningsdele.
  • Dækker en med kunden aftalt årrække, sædvanligvis 3, 5 eller 10 år.
  • Anbefales ajourført min. hvert andet år.

Alle ejendomme – nye som ældre – har behov for at have styr på økonomien. En vedligeholdelsesplan er et effektivt styringsværktøj, der giver overblik og mulighed for at udjævne udgifterne over en årrække, evt. slå flere vedligeholdelsesopgaver sammen, og derved spare på f.eks. stilladsudgifter eller indhente et samlet tilbud på flere arbejder.

Fordele for ejer:

  • Der spares penge og ressourcer ved en systematisk bygningsvedligeholdelse frem for renovering.
  • Større følgeskader skyldes ofte mindre og ubetydelige fejl, der ikke er udbedret i tide.
  • Ejendommens værditilvækst øges løbende.
  • Ved større ejendomme gælder desuden, at lejere og brugere behandler bygningen bedre/mere hensynsfuld, når ejendommen er vedligeholdt.
Din Bygningsingeniør

21 37 18 68
steffen.andersen@privat.dk
Tilstandsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energibesparelser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærkning

Tryk her for at læse mere


Læs mere