Ring til os på: 21 37 18 68

Når man opfører en ny bygning, der opvarmes, kræver det en energirammeberegning.

Ved ansøgning om en byggetilladelse skal der udarbejdes, der viser bygningens forbrug af energi.  Beregningen benyttes til beregne om en ny bygning eller ombygning er projekteret således, at bygningen lever op til bygningsreglementets krav.

 Energirammeberegningen og tegningsmaterialet vedlægges ansøgningen om byggetilladelsen som dokumentation for, at bygningen lever op til de i bygningsreglementets krav.

Når bygningen er opført, skal energirammeberegningen rettes til i forhold til eventuelle ændringer og der skal laves et energimærke.

Et energimærket dokumenterer at det færdige byggeri lever op til kravene i bygningsreglementet.

 

For energirammeberegning på et enfamiliehus, skal der foreligge følgende:

  • Et sæt bygningstegninger med tilhørende beskrivelse af isoleringsforholdene.
  • Vinduestype, u-værdi i form af vinduesliste fra fabrikanten.
  • Beskrivelse af ventilation, naturlig eller evt. hvilken type ventilationsanlæg i form af type og fabrikant.
  • Opvarmningsform, kedel, fjernvarme med eller uden veksler, varmepumpe i form af type og fabrikant.
  • Varmtvandsproduktion, beholder eller veksler i form af type og fabrikant.

Vi kan udføre energirammeberegningen.

Vi kan udføre energirammeberegning. Efterfølgende skal en anden rådgiver udarbejde energimærket.

Din Bygningsingeniør

21 37 18 68
steffen.andersen@privat.dk
Tilstandsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energibesparelser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærkning

Tryk her for at læse mere


Læs mere