Ring til os på: 21 37 18 68

 

En tilstandsrapport er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader eller tegn på skader.

Ved udarbejdelse af en tilstandsrapport, gennemgår den bygningssagkyndige ejendommen grundigt, hvorefter han beskriver skader, tegn på skader og forhold som giver nærliggende risiko for skader på ejendommens synlige og tilgængelige bygningsdele. Gennemgangen af ejendommen tager udgangspunkt i ejendomme af samme type og alder, og må således ikke sammenlignes med et nyt hus.

Hvilke boliger er omfattet
Tilstandsrapporter i henhold til huseftersynsordningen, kan udføres på enfamiliehuse, tofamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse, ejerlejligheder og landejendomme uden landbrugspligt samt ejendomme med blandet bolig og erhverv, hvor boligarealet udgør mere end halvdelen af det samlede areal.
Hvem udfærdiger en tilstandsrapport
Tilstandsrapporter efter huseftersynsordningen skal udføres af en bygningssagkyndig, som er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et objektivt billede af husets synlige skader.

Hvorfor er det en god ide med tilstandsrapport
Det er frivilligt, om du vil få udarbejdet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god ide at gøre det.

Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du

  • får lavet en tilstandsrapport,
  • giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og
  • skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende
    forsikring.


Hvis du ikke gør det, kan du risikere, at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år.
Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svigt og grov
uagtsomhed. 

Tilstandsrapporten må dog højest være 6 måneder gammel ved handlens indgåelse.

Sælgeroplysningsskema
Når du som sælger har valgt at bestille en tilstandsrapport, skal du udfylde et sælgeroplysningsskema i forbindelse med, at tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Oplysningerne indgår som en fast del af tilstandsrapporten. Her skal du oplyse, om der tidligere er udført reparationer på ejendommen og viderebringe reel viden om skader, der måtte være på ejendommen på salgstidspunktet. Sælger er således ikke fritaget for sin loyale oplysningspligt.

Din Bygningsingeniør

21 37 18 68
steffen.andersen@privat.dk
Tilstandsrapport

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energibesparelser

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Energimærkning

Tryk her for at læse mere


Læs mere